นับถอยหลังสู่งาน Better THAILAND 2022

มาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีกว่าเดิม

เวทีที่ทุกคนจะร่วมกันหาคำตอบ เพื่อนำไปสู่การผลักดันให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม
เพราะเมืองไทยยังต้องก้าวไปข้างหน้า และดีกว่าเดิม

พบกัน 19-20 พฤษภาคม นี้ @ รอยัล พารากอน ฮอลล์

"ถามมา" "ตอบไป"

ครั้งแรกกับเวที "สนทนา" ที่จะนำไปสู่ความจริงที่ชัดเจน เพื่อประเทศไทยในวันพรุ่งนี้.....ที่จะต้องดีกว่าเดิม


หมายเหตุ : Better THAILAND ปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน ผู้ลงทะเบียนร่วมงานแล้วโปรด Upload ผล ATK ล่วงหน้า (ไม่เกิน 48 ชม.) ผ่าน Link ที่ระบบจะส่งให้ภายหลังลงทะเบียน โดยจะมี SMS และอีเมลแจ้งเตือนก่อนวันจัดงาน 48 ชม.

นอกจากนั้น ภายในงานยังได้พบกับ

 • 01

  โซนนิทรรศการ (Exhibition)

  ที่รวบรวมหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ อาทิ BCG กับการตอบโจทย์เพื่อประเทศ มุมมองจากกลุ่ม Startup และ SMEs

 • 02

  กิจกรรมหลากหลายบนเวที Better Stage

  อาทิ

  • Workshop : ทำอาหาร กับ 'เชฟชุมพล' และเชฟรุ่นใหม่ ต่อยอดอาหารพื้นถิ่น โดยใช้วัตถุดิบแบบ Plant Base
  • พูดคุยกับ 'โตโน่ ภาคิน’ ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก "ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ทำอย่างไรให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน"
  • เสวนา "BCG อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่" โดย McKinsey, ตัวแทนภาคเอกชน และ Startup

 • 03

  การแสดง

  อาทิ

  • นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปิน "คิดบวกสิปป์"
  • ดนตรีแนว Asian Pop จากกลุ่มศิลปิน "Asia 7"

หมายเหตุ : เปิดให้ลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่เวลา 7.00 น.

MAIN HALL

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

09:00-10:00 น
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กล่าวปาฐกถาพิเศษ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม"
ภาคเช้า
10:25-12:00 น.
เสวนาหัวข้อ"มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย"
 • มุมมองต่อเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย / การแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจระยะสั้น ไปจนถึงแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่
 • สถานการณ์ทั่วโลกกำลังอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างวิกฤตโควิดและโลกหลังจากนั้น ประเทศไทยเองก็กำลังเดินทางผ่าน สภาวะวิกฤตเช่นกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและปกติ แต่เราทำได้ดี และพร้อมสำหรับการทำให้โลกหลังโควิดเป็นโอกาสสำหรับทุกคน

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • คุณดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ SCB และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม งาน Economic Intelligence Center (EIC)
ภาคบ่าย
13:00-16:30 น.
ช่วงที่ 1
13:00-14:45 น.
เสวนาหัวข้อ"เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร (ช่วงที่ 1)"
 • การขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในภาคการผลิต บริการ และภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคต
 • ใช้โอกาสที่เกิดขึ้น ในการวางโครงสร้างการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับบริบทการเติบโตในยุคใหม่ (New S-Curve) ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ เศรษฐกิจจะเติบโต การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • มล.ชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทย
 • คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • คุณฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ Co-Founder & CEO, Ricult
ช่วงที่ 2
15:00-16:30 น.
เสวนาหัวข้อ"เศรษฐกิจไทยยุคใหม่ ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร (ช่วงที่ 2)"
 • การสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อวางรากฐานที่เข้มแข็งและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นในการวางโครงสร้างพื้นฐาน ทัั้งในเชิงภาพรวมของประเทศและการพัฒนาเชิงพื้นที่ เมื่อรากฐานแข็งแรง คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ต้นทุนในการดำเนินชีวิตและธุรกิจจะต่ำลง ประเทศจะแข่งขันได้

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
 • คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย CEO, บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

Better Stage (Exhibition Zone) : เวทีสร้างสรรค์ของคนทันสมัย เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

10:00-11:00 น.
เปิดเวที
Workshop : ทำอาหาร กับ 'เชฟชุมพล' และเชฟรุ่นใหม่ ต่อยอดอาหารพื้นถิ่น โดยใช้วัตถุดิบแบบ Plant Base
12:00-12:10 น.
การแสดง : Thai Fighting Spirit โดย depa
12:15-13:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ ทำอย่างไรให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน" กับ โตโน่ ภาคิน ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
13:00-13:50 น.
เสวนาหัวข้อ : "Future Materials วัสดุเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน" โดย CEA
14:00-15:30 น.
Live : พาชมงาน Better THAILAND Open Dialogue
15:30-17:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "Race to Thailand Net Zero คนรุ่นใหม่ช่วยขับเคลื่อนได้อย่างไร" โดย TGO
17:00-18:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "Restart Engineering นิยามวิศวกรรมในโลกยุคใหม่" โดยสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ : เปิดให้ลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่เวลา 7.00 น.

MAIN HALL

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น.

09:00-10:00 น
คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวปาฐกถาพิเศษ "สังคมยุคใหม่ กฏหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอรัปชั่นทันที"
 • การบริหารจัดการประเทศและสังคมกำลังเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทุกเรื่องต้องใช้เวลา แต่เราเดินไปข้างหน้าแน่นอน
ภาคเช้า
10:25-12:00 น.
เสวนาหัวข้อ"สิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจ"
 • ลดโลกร้อน เพิ่มพลังงานสะอาด เยียวยาระบบนิเวศ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
 • การบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยมีเป้าหมาย ในการทำให้เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเติบโตร่วมกันได้ และบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบสิ่งแวดล้อมที่ดีให้คนรุ่นต่อไป

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน
 • คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ภาคบ่าย
13:00-16:30 น.
ช่วงที่ 1
13:00-14:45 น.
เสวนาหัวข้อ"คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ"
 • ยกระดับระบบสาธารณสุข การศึกษา การบริการภาครัฐฯ ให้มีคุณภาพ ครอบคลุมและเข้าถึงได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่
 • การบริหารจัดการด้านคุณภาพชีวิตกำลังดีขึ้นในทุกมิติ โอกาสในการได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงจะต้องเป็นของทุกคน

ผู้ร่วมเสวนา:

 • คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • คุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ช่วงที่ 2
15:00-16:00 น.
เสวนาหัวข้อ"คุณภาพชีวิตยุคใหม่ ลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคน"
 • แก้ปัญหาความเหลื่อมลํ้า ลดหนี้ครัวเรือน เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพ ยกระดับฝีมือแรงงาน และส่งเสริมผู้ประกอบการ
 • การบริหารจัดการด้านโครงสร้างหนี้และการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพ เพื่อโอกาสในการเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ผู้ร่วมเสวนา:

 • พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • คุณพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • คุณรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ช่วงที่ 3
16:00-16:30 น.
เสวนาหัวข้อ"ประเทศไทยยุคใหม่ ความต้องการ ความเข้าใจ ความหวัง"
 • บทสรุปจาก Better THAILAND Open Dialogue ที่จะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของคนไทยว่าประเทศไทยจะต้องดีกว่าเดิม
 • การบริหารจัดการประเทศจะต้องเป็นไปอย่างสมดุลทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทุกอย่างต้องเดินหน้าไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ผู้ร่วมเสวนา:

 • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน
 • ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คุณปิยะชาติ อิศรภักดี CEO, BRANDi and Companies

Better Stage (Exhibition Zone) : เวทีสร้างสรรค์ของคนทันสมัย เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

11:00-11:45 น.
Live: พาชมงาน Better THIALAND Open Dialogue
12:00-13:00 น.
การแสดง : นาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยของกลุ่มศิลปิน "คิดบวกสิปป์"
การแสดง : ดนตรีแนว Asian Pop จากกลุ่มศิลปิน "Asia 7"
13:00-14:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไกลกว่าเดิม"
14:00-15:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "BCG อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่" โดย McKinsey, ตัวแทนภาคเอกชน และ Startup
15:00-16:00 น.
เสวนาหัวข้อ : "Restart Business นิยามธุรกิจในโลกใบใหม่" โดย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย